ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2562 (18 มิ.ย.62)

วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 62 เวลา 08.30 โดย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติประจำเดือนของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้รายงานความคืบหน้าและผลปฏิบัติในเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์และชื่อเสียงให้กับจังหวัด ยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่ ) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมฯ