ร่วมโครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมคำน้าสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร