ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทาน

(วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา อัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทานและเครื่องไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดยโสธร แก่พระครูสุมนสารคุณ วัดหนองไคร้ ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และพระครูสุนทรศีลขันธ์ วัดป่าสุนทราราม ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพิมลรัตน์ สุกใสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการศาล ทหาร ตำรวจ และพลเรือน และพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับและร่วมพิธีอย่างสมพระเกียรติจำนวนมาก ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร โดย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว และได้มีการจัดโครงการสาธิตอาชีพเสริมสวยให้กับผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย ให้กับคนในพื้นที่และผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม