ข่าวกิจกรรม

 

นายธนชาด ยอดสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้ออกเยี่ยมเคสคนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธร

ครั้งที่1-2558

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา ในชื่อโครงการคืนคลองให้น้ำไหลคือความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ


ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 

Site Logintelefon dinleme Casus telefon telefon dinleme sevisme sahneleri izle sex