ข่าวกิจกรรม


นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้ประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร อบรมให้ความรู้เรื่อง สังคมและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน และเสริมด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวักยโสธร อบรมให้ความรู้เรื่อง สังคมและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน และเสริมด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย บำเพ็ญประโยชน์ ณ รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์-รร.รร.บ้านแคนน้อยหนองเลิง
สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน     โครงการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดโครงการ พัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนสู่อาเซียน

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 

Site Logintelefon dinleme Casus telefon telefon dinleme sevisme sahneleri izle sex